Klachtenprocedure

Pagina

Wat moet u doen als u een klacht hebt?

Ik wil graag dat u tevreden bent over uw kinesiologisch consult. Mocht dit soms anders zijn, dan is dit erg vervelend. In eerste instantie komt de klacht bij de kinesioloog/therapeut terecht. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Bent u onverhoopt niet tevreden over deze klachtenafhandeling dan is er de mogelijkheid om een klachtenprocedure volgens Wkkgz te volgen.
De klacht kan dan ingediend worden bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie via de NIBIG. Er is dan een mogelijkheid om u te richten tot  de door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.  Mijn praktijk is bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut.