Edukinesiologie

Pagina

Kinderen

De ervaring in de Kinesiologie heeft geleerd, dat storingen in de coördinatie van bepaalde hersendelen niet alleen ten grondslag liggen aan dyslexie, maar ook aan sommige andere klachten, zoals: allergieën, eczeem, hypoglycaemie, storingen in de grove of fijne motoriek, concentratie- en aandachtsproblemen, stress op het gelijktijdig uitvoeren van handelingen, hyperkinetisch gedrag en andere gedragsproblemen. Bij dyslexie testen wij ook altijd dat er sprake is van een slechte samenwerking van de ogen. Dit levert negatieve stress op. De gevolgen kunnen zijn dat kinderen: moeite hebben met lezen, schrijven of andere vaardigheden, eerder geleerde regels niet kunnen toepassen (b.v. omkering van letters), problemen hebben met hun concentratie, faalangstig zijn: “Ik kan het toch niet”, black-outs hebben bij het maken van toetsen, gepest worden, een allergie ontwikkelen, hyperactief gedrag vertonen, blijven bedplassen etc. In alle gevallen gaat het om stress die niet goed verwerkt wordt: negatieve stress die ontstaat omdat er ergens een onbalans is in bepaalde hersendelen of de samenwerking ervan.

Met spiertesten kunnen we de oorzaken opsporen, maar ook behandelen. Bij leerproblemen is er meestal een onbalans in het cerebellum (de kleine hersenen), waardoor kinderen o.a. problemen hebben met automatiseren en coördineren. Afgezien van erfelijke factoren, blijkt vaak dat een trauma, bijvoorbeeld rond de geboorte, invloed heeft op het stressvrij kunnen leren. Het is gebleken dat door bewegingsoefeningen te laten doen, de hersenhelften beter gaan samenwerken. De coördinatie tussen hersenen, zintuigen, handen en voeten gaat hierdoor makkelijker en dit heeft invloed op bv. begrijpend lezen, netter schrijven en geeft een betere concentratie. Maar dit is dikwijls symptoombestrijding, want het kind valt vaak in het oude patroon terug zodra het ophoudt met deze oefeningen (dagelijks) te doen.

Een directe aanpak is via Kinesiologische spiertesten de storingen in de coördinatie van bepaalde hersendelen op te sporen en hier energetische correcties op te maken zodat er een balans komt. De aanpak is strikt toegesneden op de individuele cliënt en zijn/haar persoonlijke voorgeschiedenis. Dit is noodzakelijk omdat de storingen in de coördinatie van de hersendelen, die tot dyslexie leiden, op hun beurt vaak weer veroorzaakt zijn door persoonlijke traumatische ervaringen.

In de eerste behandeling kunnen we via spiertesten te weten komen hoe het kind met lezen, schrijven en rekenen (of dyscalculie) omgaat en hoe een kind leert (leerprofiel en dominantiepatronen). Als we nl. weten hoe een kind informatie verwerkt, wordt er al veel duidelijk: er is geen onwil, maar onmacht!

In de volgende behandeling gaan wij met behulp van spiertesten een vraaggesprek aan met het kind. Het kind hoeft de antwoorden op de vragen niet bewust te weten. De antwoorden worden vanuit een onbewust niveau verkregen door middel van de spiertest (lichte druk op de armspier). Aan het einde van de sessie wordt gecontroleerd of het doel, nl. de coördinatie en integratie van alle relevante hersendelen bereikt is. Na deze correcties worden kinderen ook minder moe tijdens een schooldag omdat het nu bij het leerproces automatisch de juiste hersendelen inschakelt.


Volwassen

Deze behandelingen zijn niet alleen voor kinderen geschikt.Er zijn veel volwassenen waarbij in hun jeugd en latere leven de slechte samenwerking van de hersenhelften c.q. dyslexie nooit is onderkend, zodat nooit begrepen is waarom zij tijdens sporten zo “klunzig” waren, waarom zij nooit twee taken tegelijk konden uitvoeren, waarom ze niet goed konden pianospelen, waarom zij faalangstig zijn om in het openbaar te spreken, waarom zij zich niet kunnen concentreren, allergieën hebben etc.etc. Ook voor deze mensen kan Kinesiologie zeer zinvol zijn.